phone

mail

facebook

linkedin

waze

תפריט ניווט ראשי
שקמונה

מכרז יזמים במתחם אריה לוין

מכרז 03/2023

 
הודעה בדבר מועדים חדשים למכרז 03/2023
 
הודעה בדבר עדכון מועדים
 
הודעה למכרז פומבי
 
מסמכי המכרז 03/2022

 

 

צרו איתנו קשר!

הפרטים נשלחו בהצלחה

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות