phone

mail

facebook

linkedin

waze

תפריט ניווט ראשי
שקמונה

טיפול במבנים מסוכנים

 

 

חוק העזר העירוני מסדיר את האחריות והטיפול במבנים מסוכנים בעיר

 

מבנה מסוכן הוא מבנה שמהווה סכנה למחזיקים בו, לציבור או למבנים הסמוכים אליו.
הסכנה יכולה להיות בדרגות חומרה שונות, ולהתבטא בליקויים כדוגמת חלקים רופפים של טיח ובטון, מרפסות בלתי בטיחותיות, מעקות רופפים או נמוכים, חלודה על זיוני הברזל, ליקויים במעטפת ועוד.

בעלי נכס שהוגדר ע"י מהנדס מטעם העירייה כ"מבנה מסוכן", נדרשים לתקן את הליקויים שנמצאו בבניין, ולהסיר את הסכנה בו תוך פרק זמן קצוב.
כדי להקל על בעלי הנכסים לתקן את הליקויים ולהסיר את הסכנה, קיים "נוהל שקמונה".

למי מיועד "נוהל שקמונה"?
הנוהל מיועד לבניינים משותפים בעיר חיפה בהם לפחות 51% מבעלי הזכויות חתמו לעירייה על "כתב התחייבות לשאת בעלות התיקונים בגין מבנה מסוכן".

מה משמעות "נוהל שקמונה"?
בניינים בהם חתמו לפחות 51% מבעלי הזכויות על התחייבות כאמור לעירייה, רשאים לבקש שעבודות הסרת הסכנה יבוצעו ע"י חברת "שקמונה" ובפיקוחה.
במקרה זה מגיע למבנים/מבנה קונסטרוקטור מטעם החברה אשר מכין כתב כמויות ומפרט להסרת הסכנה. מפרט זה נשלח לדיירים בצירוף אומדן מחיר מקבלן מטעמה ותחת פיקוחה של שקמונה. במידה והדיירים בוחרים להמשיך לעבוד בנוהל, שקמונה גובה את כספי התיקונים מכל אחד מבעלי הזכויות – כל אחד עפ"י חלקו. עם גביית הכספים מ-51% מבעלי הזכויות – שקמונה מתחילה בביצוע העבודה.

מה קורה עם בעלי הזכויות שלא שילמו?
עיריית חיפה משלמת לשקמונה את חלקם של בעלי הזכויות שלא שילמו על מנת שלא לעכב את הסרת הסכנה ומטפלת בגביית הסכום משאר הדיירים באופן ישיר או דרך בית המשפט אם נדרש.

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למח' נכסים ופיתוח עסקי בטלפון מס': 04-8606919 (ענת/מיכל).

 

 

 
דיור גיל הזהב

 

צרו איתנו קשר!

הפרטים נשלחו בהצלחה

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות