phone

mail

facebook

linkedin

waze

תפריט ניווט ראשי
שקמונה

התחדשות עירונית

 

שקמונה – חברה מארגנת בהתחדשות עירונית

 

'פינוי בינוי' הוא תהליך בו הורסים מבנים קיימים ישנים ולא בטיחותיים ובונים במקומם מבנים חדשים עם תשתיות משופרות, בתוך כך מגדילים את שטח הדירה על ידי הוספת ממ"ד ומרפסת, כך שאיכות החיים לדיירים משתפרת ושווי הדירה עולה.


הפרויקט הוא ללא עלויות מצד בעלי הדירות המקבלים דמי שכירות מהיזם עבור שכירת דירה חליפית ממועד ההריסה ועד למועד קבלת דירה חדשה.
שקמונה כחברה מארגנת במתחמים של התחדשות עירונית, מנהלת את כל התהליכים הנדרשים לטובת קידום הפרויקט, מבחירת נציגות, מכרז לבחירם יזם, עו"ד דיירים. כמו כן, החברה מלווה תהליכי תכנון המתחם החדש ומוודא שניתן מענה הולם לצרכי הדיירים ועוזרת בקידום תהליכי הרישוי מול הרשויות. שקמונה מלווה את תהליך ההתחדשות מתחילתו ועד לקבלת הדירות החדשות מהיזם ומחוייבת לדאוג לבעלי הדירות המקוריות שיקבלו את התנאים המגיעים להם בכל שלבי התהליך, תוך כדי שמירה על שקיפות מלאה מול הדיירים וזמינות לכל שאלה.

 
התחדושת עירונית

 

פעילות שקמונה כחברה מארגנת

 

 

התקשרות ישירה עם קבלנים

ארגון נציגות הדיירים, לרבות בחירת עו"ד לדיירים והקמת מנהלת הכוללת אדריכל ומפקח וכן מכרז יזמים

 
וועדת מכרזים

קיום אסיפות דיירים שוטפות בתיאום מלא עם הנציגות, המנהלת ועם עו"ד הדיירים

 
ניהול ותאום תכנון

עדכון שוטף באמצעים דיגיטליים ואחרים ויצירת קהילה מתקשרת

 
טיפול עד קבלת היתר בניה

הכנת תסקיר חברתי

סמכויות

 

V-10  קשר ראשוני מול רשויות התכנון, מנהלת ההתחדשות המקומית והעירייה

 

V-10  החתמות כל הדיירים במתחם על הסכמי Shop-Non

 

V-10  בחירות עו"ד דיירים על ידי הנציגות

 

V-10  ניהול מכרז יזמים – במידת הצורך, הכולל טיוטה להסכם יזם מטעם עו"ד הדיירים.

 

V-10  ליווי היזם בהחתמת דיירים על הסכמים סופיים

 

V-10  המשך ליווי הדיירים עד קבלת מפתח והשלמת הרישום בטאבו 

 

שקמונה – חברה מארגנת בהתחדשות עירונית

 

'פינוי בינוי' הוא תהליך בו הורסים מבנים קיימים ישנים ולא בטיחותיים ובונים במקומם מבנים חדשים עם תשתיות משופרות, בתוך כך מגדילים את שטח הדירה על ידי הוספת ממ"ד ומרפסת, כך שאיכות החיים לדיירים משתפרת ושווי הדירה עולה.


הפרויקט הוא ללא עלויות מצד בעלי הדירות המקבלים דמי שכירות מהיזם עבור שכירת דירה חליפית ממועד ההריסה ועד למועד קבלת דירה חדשה.
שקמונה כחברה מארגנת במתחמים של התחדשות עירונית, מנהלת את כל התהליכים הנדרשים לטובת קידום הפרויקט, מבחירת נציגות, מכרז לבחירם יזם, עו"ד דיירים. כמו כן, החברה מלווה תהליכי תכנון המתחם החדש ומוודא שניתן מענה הולם לצרכי הדיירים ועוזרת בקידום תהליכי הרישוי מול הרשויות. שקמונה מלווה את תהליך ההתחדשות מתחילתו ועד לקבלת הדירות החדשות מהיזם ומחוייבת לדאוג לבעלי הדירות המקוריות שיקבלו את התנאים המגיעים להם בכל שלבי התהליך, תוך כדי שמירה על שקיפות מלאה מול הדיירים וזמינות לכל שאלה.

 
התחדושת עירונית

 

אריה לוין

מתחם ברחוב אריה לוין בקרית שמואל

פרויקט עיבוי וחיזוק של 80 דירות קיימות כולל בנייה של 80 חדשות. שם שקמונה פועלת כיזם , 25% מהדירות בבעלות משרד השיכון.

מתחם 11 בקרית אליעזר

מתחם 11 בקרית אליעזר

שקמונה פועלת כחברה מארגנת. הוקמה מנהלת הכוללת עו"ד דיירים ואדריכל, נבחרה נציגות דיירים לאחר החתמה של מעל 80% מהדיירים על הסכמים ראשוניים ובימים אלו נבחר יזם 11 הצעות ע”פ שקלול קריטריונים בהליך מקצועי.

מתחם הגליל-עמקים קרית ביאליק

112 דירות המיועדות לפינוי בינוי.

שקמונה פועלת כחברה מארגנת.

צרו איתנו קשר!

הפרטים נשלחו בהצלחה

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות