phone

mail

facebook

linkedin

waze

תפריט ניווט ראשי
שקמונה

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות שיקמונה תאריך עדכון 22.12.2022


שיקמונה רואה חשיבות רבה בהנגשת אתר האינטרנט לציבור הרחב
ומשקיעה מאמצים רבים על מנת להנגיש אותו למגוון לקוחות.
אנו פועלים באופן מתמיד ומשתדלים לוודא כי האתר יעמוד בתקן המקובל
בישראל ויהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות ובשימוש עם טכנולוגיה מסייעת.

 

האתר נבנה ונבדק בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – קווים
מנחים לנגישות תכנים באינטרנט המותאם לרמה AA .
תקן הישראלי מותאם למסמך ההנחיות וקווים המנחים של הארגון
הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת : Web Content Accessibility Guidelines - WCAG גרסה 2.0.

 

האתר עומד בהוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות
נגישות לשירות( התשע"ג- 2013 , בכפוף לנושאים שלהלן : - בדיקות נער כו לתאימות הגבוהה ביותר לשני דפדפנים נפוצים והאתר
מותאם לתצוגה ב Chrome ו - Edge - לאתר מבנה סמנטי התומך בטכנולוגיות מסייעות ובדפוס השימוש
המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת המקשים ESC , חיצים , Enter. - בדיקות הנגישות בוצעו באמצעות שני קוראי מסך JAWS & NVDA הסדרי נגישות בארגון
משרדינו נמצאים בתהליך של שיפוץ וביצוע התאמות הנגישות.

 

בשלב זה המקום לא נגיש עבור אנשים עם מוגבלות בניידות. במקביל העירייה מסדירה
חניות נגישות סמוך לכניסה אנו מעריכים שהנגשת האתר תושלם במהלך
השנה ועד להשלמת ההנגשה במשרדים,

אנא צרו קשר עם רכז הנגישות ונשמח לספק פתרונות חלופיים.

 

למרות מאמצינו, אם נתקלת בקושי באתר באפשרותך לפנות אלינו ונשמח לתת מענה.


פרטי רכז הנגישות : גברת מירב נאומה
טלפון: 04-8606923
כתובת המייל: meirav@shikmona.co.il

 

 

צרו איתנו קשר!

הפרטים נשלחו בהצלחה

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות