שקמונה - חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה
פתיחת תפריט


 

אכלוס - סיוע בדיור

 

מחלקת האכלוס מטפלת בכל סוגי הבקשות לסיוע בדיור:
דירות בשכירות ציבורית, בשכירות חופשית (שד"ח), הלוואות לרכישת דירה חלופית, השתתפות בשכר-דירה, הלוואות להרחבה ולשיפוצים בשכונות שיקום, קביעת מועמדים לאכלוס בהוסטלים, סיוע לקבוצות מיוחדות: נשים מוכות, הרחקת גברים אלימים, דרי רחוב, אסירים משוחררים.

פינויים באתרים בחיפה על-פי חוזה שנחתם עם חב' "יפה נוף" (ראה פירוט בסעיף פינויים).
בנוסף, משתתפים נציגי מחלקת האכלוס בועדה העליונה המחוזית והארצית של משרד הבינוי והשיכון, הועדות דנות בכל סוגי הבקשות של תושבי העיר חיפה, מחוז חיפה, מחוז הגליל ובקשות כלל ארציות.

החברה מטפלת בכל הבקשות החריגות ובערעורים השונים באמצעות הועדות המטפלות כפי שנקבעו בנהלים:
ועדה מחוזית, ועדה עליונה, ועדה ציבורית, ועדת הלוואות להרחבות ולשיפוצים בשכונות שיקום וועדת פינויים.

 

 

סיוע בדיור שקמונה

כל הזכויות שמורות לחברת שקמונה בע”מ
שקמונה בע”מ  |   כתובת: הנמל 48 חיפה   |   טלפון: 04-8672504   |   פקס: 04-8672701

 

אודות הנגישות

הפעל נגישות

בניית אתרים